Jak udostępniać aplikację szybciej i taniej
Współczesne trendy w zarządzaniu IT cechują się centralizacją zasobów firmy we własnych lub hostowanych Data Center. Coraz częściej  stosowana jest również migracja do zasobów w modelu „cloud computing”. Dostęp do scentralizowanych systemów odbywa się zazwyczaj poprzez interfejs WEB. Rosnąca liczba obsługiwanych klientów sprawia, że poza wydajnością konieczną dla aplikacji biznesowej jest wymagana znacząca moc obliczeniowa dla obsługi zastanawianych sesji TCP / IP oraz protokołów sieciowych. Z tego powodu konieczne jest:
 
  • ciągłe zwiększanie mocy serwerów – która jest wydatkowana w sposób nieoptymalny (np. do szyfrowania danych w oprogramowaniu, co jest wysoce nieefektywne),
  • skorzystanie z specjalizowanych urządzeń akcelerujących serwery aplikacyjne
 
Do najbardziej popularnych, a jednocześnie skutecznych metod akceleracji należą:
  • Akceleracja SSL – obsługa szyfrowania sesji https jest wykonywana przez urządzenie wyposażone w sprzętowe akceleratory SSL.
  • Akceleracja zestawiania i podtrzymywania sesji TCP – specjalizowane urządzenie terminuje tysiące sesji TCP w imieniu serwera. Sesje te są zastępowane zdecydowanie mniejszą ilością sesji zbiorczych pomiędzy akceleratorem a serwerem. Efektem jest wzrost wydajności serwera o kilkadziesiąt procent.
  • Akceleracja kompresji – ruch http może być poddawany kompresji. Jest to szczególnie istotne przy dostępie do aplikacji z poziomu urządzeń mobilnych (np. IPhone) pracujących na wolnych łączach i z wykupionymi małymi pakietami przesyłanych danych.
  • Sztuczne podtrzymywanie sesji TCP – dzięki temu dostęp do danych z punktu widzenia klienta jest znacznie szybszy, gdyż sesja cały czas jest aktywna i pobranie nowych danych nie powoduje konieczności nawiązania nowego połączenia z zastosowaniem wbudowanego w protokół IP mechanizmu „slow start TCP” powodującego, że dane w początkowym okresie przesyłane są bardzo nieefektywnie
 
Nasz partner w zakresie akceleracji aplikacji: F5
 
Dostęp do zasobów Data Center z szybkością sieci LAN
Przy przenoszeniu zasobów IT z oddziałów lokalnych do centralnego Data Center pojawiają się często negatywne reakcje użytkowników związane z znaczącym spowolnieniem dostępu do aplikacji.  Podejmowane kroki w postaci zwiększenia przepustowości łączy są kosztowne i zazwyczaj nie dają takich rezultatów na jakie liczono. Wiąże się to z specyfiką działania protokołów takich jak IP czy TCP, które nie były zaprojektowane w latach osiemdziesiątych XX wieku do pracy z szybkimi i niezawodnymi łączami. Przy przeniesieniu ruchu poza sieć LAN pojawiają się negatywne skutki opóźnień i retransmisji w sieciach WAN – co powoduje że przy np. 5 krotnie zmniejszonej przepustowości w stosunku do łącza LAN, czasy transmisji pliku  po sieci WAN są kilkudziesięciokrotnie większe.
 
Dla zapewnienia odpowiedniej jakości pracy użytkowników z aplikacjami zdalnymi stosowane są specjalizowane urządzenia pozwalające m.in. na:
 
  • Akceleracje protokołu TCP – na brzegu sieci WAN pakiety TCP są zastępowane przez znacznie szybszą transmisję UDP.
  • Akcelerację protokołu SMB – wykorzystywanego do transmisji plików w systemach Windows. Akceleratory wykonują na brzegu sieci potwierdzenia transmisji w imieniu klienta/serwera – przez co likwidowany jest tzw. mechanizm „ping-pong” powodujący duże opóźnienia w transmisji protokołu SMB przez sieć WAN. Po akceleracji poprzez sieć WAN transmitowane są duże pakiety danych w miejsce oryginalnych pakietów SMB (które są ograniczone do wielkości max 64KB).
  • Kompresję danych – urządzenia na brzegu sieci kompresują dane, często w oparciu o algorytm np. Molecular Sequence Reduction (MSR). Powoduje to że zamiast transmitować kilka razy ten sam plik lub jego część o wielkości kilku MB transmitowane są jedynie małe znaczniki.
 
Ważne jest, że zastosowanie akceleratorów łączy nie wpływa na konfigurację ani serwera ani stacji końcowych – z ich punktu widzenia urządzenia te nie są widoczne. Poprawia się za to znacznie komfort pracy użytkownika.
 
Nasi partnerzy w zakresie akceleracji łączy: Juniper, F5
Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt na adres: sales@apius.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © APIUS technologies 2011       Projekt i wykonanie: Projekt strony WWW - Artcards / NetSoftware