Serwis i wsparcie

Najczęściej zakończeniem realizacji przedsięwzięcia jest odbiór systemu/rozwiązania, które było przedmiotem umowy. Od tego momentu rozpoczyna się faza świadczenia serwisu i wsparcia.

Apius oferuje szereg usług post-implementacyjnych, zarówno dla rozwiązań wdrożonych przez nas, jak i systemów, które zostało dostarczone i uruchomione przez innych wykonawców.

Usługi serwisowe i wsparcia technicznego obejmują:

  • Serwis Naprawczy – zapewnia usuwanie awarii i problemów w ramach posiadanego kontraktu serwisowego. Czasy reakcji i usunięcia awarii zależą od poziomu kontraktu serwisowego (SLA).
  • Serwis Proaktywny – obejmuje standardowy Serwis Naprawczy oraz dodatkowo, pakiet monitorowania i zdalnego dostępu zapewniający szybkie wykrywanie i usuwanie problemów oraz awarii.
  • Wsparcie Techniczne w Fazie Rozruchu – zapewnia Klientowi obecność specjalisty Apius w siedzibie Klienta, przez okres pierwszych N dni od daty uruchomienia systemu/rozwiązania. Ilość N dni jest każdorazowo uzgadniana między Klientem a Apius i zależy m.in. od stopnia złożoności wdrożonego rozwiązania oraz aktualnego stanu wiedzy Klienta.
  • Wsparcie Techniczne – obejmuje konsultacje zdalne oraz w siedzibie Klienta wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów Apius. Ich ilość oraz forma (zdalne, lokalne) są każdorazowo uzgadniane między Klientem a Apius.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt na adres: sales@apius.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © APIUS technologies 2011       Projekt i wykonanie: Projekt strony WWW - Artcards / NetSoftware