Realizacja

Dewizą Apius jest budowanie długofalowych realizacji biznesowych z naszymi Klientami. Jesteśmy świadomi, że osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki świadczeniu usług na najwyższym poziomie, w sposób profesjonalny i uporządkowany, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności wobec naszych Klientów.

Aby sprostać tak postawionym celom, opracowaliśmy i przyjęliśmy metodykę bazującą na synergicznym podejścia przy zarządzaniu przedsięwzięciem, łączącą tradycyjne techniki zarządzania (wykorzystujące PMBOK) oraz zwinne techniki (ang. Agile). Tradycyjne techniki służą nam do zarządzania projektem na poziomie biznesowym i dla realizacji głównych celów, jakimi najczęściej są Produkty (zazwyczaj opisane w jednym z typów projektów). Z kolei techniki zwinne stosowane są dla zarządzania wewnątrz poszczególnych Produktów lub tzw. podprojektów.

Powyższa metodyka ma przede wszystkim zapewniać:

  • Osiąganie założonych celów biznesowych i technologicznych,
  • Skuteczny przepływ informacji pomiędzy Klientem a Apius,
  • Stały nadzór nad jakością poszczególnych produktów i faz realizacji,
  • Odpowiednie dokumentowanie prac, a w szczególności zmian w stosunku do fazy projektowej.

W stosowanej metodyce, bardzo istotnymi elementami pozwalającymi na efektywną realizację przedsięwzięć są dwa spotkania: inicjujące i zamykające.

Realizacja projektu zazwyczaj rozpoczyna się od spotkania inicjującego, podczas którego pomiędzy Klientem a Apius uzgadniane są najistotniejsze kwestie organizacyjne takie, jak:

  • Kształt zespołów projektowych,
  • Skład zespołów projektowych i dane kontaktowe poszczególnych osób,
  • Wyznaczenie Kierowników Projektów i Grup,
  • Zasady bezpiecznej komunikacji (np. szyfrowanie poczty elektronicznej),
  • Zasady akceptacji dokumentów i ustaleń.

Ostatnim elementem realizacji przedsięwzięcia jest spotkanie zamykające, podczas którego prezentowane są wyniki prac np. produkty, napotkane problemy i metody ich rozwiązania. Spotkanie zamykające jest przede wszystkim przeznaczone dla kierownictwa projektu oraz przedstawicieli kierownictwa Klienta.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt na adres: sales@apius.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © APIUS technologies 2011       Projekt i wykonanie: Projekt strony WWW - Artcards / NetSoftware