Projektowanie
Doświadczenie i wiedza zespołu Apius zdobyte podczas realizacji setek projektów każą nam pamiętać, że jednym z najważniejszych etapów realizacji każdego przedsięwzięcia jest jego odpowiednie zaplanowanie. Rolę i znaczenie tego elementu podkreślają także wszystkie metodyki zarządzania projektami, na czele z PMBOOK oraz PRINCE2.

Planowanie może przybierać różne formy, w zależności od skali i złożoności przedsięwzięcia oraz przyjętej metodyki zarządzania. Bardzo często – szczególnie przy przedsięwzięciach o małej i średniej skali - planowanie przybiera formę „projektu”. W zależności od fazy realizacji może on przybierać różne typy:

  • Projekt Koncepcyjny (PK),
  • Projekt Techniczny (PT),
  • Projekt Implementacyjny (PI).

Oferta Apius obejmuje wszystkie opisane wyżej typy projektów, które mogą być wykonywane na różnych etapach tego samego przedsięwzięcia lub też niezależnie w różnych przedsięwzięciach.

Projekt Koncepcyjny zawiera wysokopoziomowe założenia dla funkcjonalności lub/i architektury projektowanego rozwiązania oraz jego specyfikację na poziomie głównych komponentów, diagramów powiązań, przepływów danych oraz zależności między komponentami. Obejmuje on także ogólne wymagania wobec Klienta, konieczne dla prawidłowej implementacji rozwiązania.

Projekt Techniczny stanowi najczęściej uszczegółowienie Projektu Koncepcyjnego (jeżeli są wykonywane w ramach tego samego przedsięwzięcia). Zawiera on szczegółowe dane obejmujące:

  • Założenia funkcjonalne dla projektowanego rozwiązania,
  • Założenia architektoniczne dla projektowanego rozwiązania,
  • Specyfikację techniczną rozwiązania oraz jego poszczególnych komponentów,
  • Przepływ danych między poszczególnymi komponentami,
  • Szczegółowe powiązania pomiędzy komponentami.

Projekt Implementacyjny jest najczęściej wykonywany przed fazą konfiguracji, a jego celem jest opracowanie szczegółowej konfiguracji poszczególnych komponentów oraz interfejsów między nimi.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt na adres: sales@apius.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © APIUS technologies 2011       Projekt i wykonanie: Projekt strony WWW - Artcards / NetSoftware