Audyty

System informatyczny jest szybkozmiennym organizmem, złożonym z wielu powiązanych ze sobą komponentów. O jego jakości - która może być rozumiana np. jako poziom bezpieczeństwa, wydajność, niezawodność – stanowi zazwyczaj najsłabsze ogniwo. Najlepszą i najbardziej skuteczną metodą zapewnienia systemowi informatycznemu odpowiedniej jakości jest audyt.

W uproszczeniu audyt jest porównaniem stanu rzeczywistego (zastanego) z określnym wzorcem. Tym wzorcem mogą być m.in. regulacje zewnętrzne obowiązujące Klienta (ustawa o ochronie danych osobowych), regulacje wewnętrzne (polityki i procedury), standardy i dobre praktyki (OWASP), a także rekomendacje producentów poszczególnych elementów składowych systemu.

Apius posiada w ofercie dobrze zdefiniowane usługi audytu, wykonywane przez wysokiej klasy profesjonalistów. Posiadamy uznane na świecie certyfikaty niezależnych organizacji: CISA (ISACA), CISSP (ISC2), ISO27001, jak również szereg certyfikacji wiodących producentów technologii informatycznych, w tym m.in. Cisco – CCIE, CCNP; Juniper – JNCIP, JNCIS; CheckPoint – CCSE, CCSA; HP - ASE, AIS.

Zakres usług audytowych obejmuje:

  • Audyty bezpieczeństwa infrastruktury IT,
  • Audyty bezpieczeństwa aplikacji i usług (w szczególności transakcyjnych aplikacji webowych),
  • Audyty infrastruktury sieciowej (wydajność, niezawodność, ciągłość działania),
  • Audyty środowiska pracy grupowej (np. Microsoft AD),
  • Audyty strategii i systemów kopii zapasowych,
  • Audyty strategii i planów ciągłości działania,
  • Audyty systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI).

Nasze usługi audytowe wykonywane są wg metodyk opartych o światowych standardach/dobrych praktykach np. COBIT, OWASP. Pozwala to na bardzo dobrą kontrolę procesu realizacji oraz zapewnia bardzo wysoką jakość produktu końcowego – jakim jest Raport z Audytu.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt na adres: sales@apius.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © APIUS technologies 2011       Projekt i wykonanie: Projekt strony WWW - Artcards / NetSoftware