Bezpieczne środowisko pracy dla pracowników mobilnych

Mobilność i możliwość pracy z każdego miejsca o każdej porze i w każdej sytuacji jest dla wielu firm podstawowym wymogiem skutecznego funkcjonowania. Coraz częściej telefon, laptop i tablet stają się oknem dostępu do wielu aplikacji firmowych i informacji przez nie przetwarzanych. Nierzadko urządzenia mobilne wykorzystywane są również do potwierdzania tożsamości użytkowników. Rodzi to zupełnie nowe ryzyka:

  • przejęcia danych w czasie transmisji,
  • przejęcia kontroli nad urządzeniem mobilnym,
  • kradzieży urządzenia.

Udostępniając pracownikom możliwość pracy zdalnej z wykorzystaniem różnorodnych urządzeń mobilnych należy przeanalizować te ryzyka i ewentualnie wprowadzić odpowiednie środki zaradcze:

  • systemy VPN,
  • ochronę przed złośliwym kodem,
  • mechanizmy uwierzytelniania,
  • szyfrowanie nośników danych,
  • mechanizmy zdalnej kontroli i usuwania danych w przypadku kradzieży.

Dysponujemy doświadczoną kadrą konsultantów, która pomoże Państwu zaprojektować i wdrożyć kompleksową strategię bezpieczeństwa dla pracowników mobilnych dostosowaną do specyfiki prowadzonej działalności i najważniejszych ryzyk.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt na adres: sales@apius.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © APIUS technologies 2011       Projekt i wykonanie: Projekt strony WWW - Artcards / NetSoftware